Anna Kram-Ligas

Organizowała warsztaty dykcyjne dla studentów komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2013), młodych podopiecznych z kolei diagnozowała podczas ogólnopolskiej akcji „Dwa słowa na dwa lata to o 270 za mało” (2014) i podczas Festiwalu Zdrowia IFMSA Poland (2012).

Jako logopeda odbyła staż w Zespole Diagnozy i Terapii Języka przy ul. Spadochroniarzy w Krakowie (2011) oraz w Gabinecie Neurologopedycznym Gżegżółka (2010), jako glottodydaktyk zaś - w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w Krakowie (2011).

Jest współautorem publikacji naukowej pt. Lateralizacja a funkcje poznawcze jako interakcyjne uwarunkowania zaburzeń natury dyslektycznej opublikowanej w czasopiśmie „Nowa Logopedia”, tom 4 (2013).

W DRAMA STUDIO prowadzi zajęcia z techniki wymowy.

Sprawdź też

Juliusz Chrząstowski

Aktor Starego Teatru w Krakowie.

Beata Ewa Paluch

Absolwentka Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Od września 1984 roku związana z Teatrem Starym w Krakowie.

Marcin Kalisz

Rocznik 81, urodzony we Wrocławiu, gdzie się uczył i dorastał i myślał niestrudzenie, co by tu robić dalej.
Aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie do 2015 roku. Obecnie współpracuje z warszawskim Teatrem IMKA.