• grupy maksymalnie 12-osobowe
  • indywidualne konsultacje
  • brak wpisowego!
  • przyjazna, niezapomniana atmosfera
  • nauka techniki aktorskiej nie tylko dla chcących zdawać do szkół artystycznych
  • pomoc w doborze tekstów i piosenki na egzamin do PWST, wg indywidualnych predyspozycji słuchaczy
  • możliwość zakupu wejściówek na spektakle do Starego Teatru i Teatru Nowego w Krakowie
  • dorobek artystyczny i pedagogiczny naszych wykładowców