Wykładowcy:

wiersz - Juliusz Chrząstowski

proza -  Rafał Jędrzejczyk

piosenka aktorska - Beata Ewa Paluch

etiudy sceniczne - Krystian Durman

pantomima - Krzysztof Antkowiak

elementarne zadania aktorskie - Juliusz Chrząstowski

sceny współczesne - Marcin Kalisz

technika mowy- Anna Kram - Ligas

taniec współczesny - Katarzyna Krzysztofek

taniec klasyczny - Violetta Maciejewska