Wykładowcy:

wiersz - Juliusz Chrząstowski

proza -  Rafał Jędrzejczyk

piosenka aktorska - Beata Ewa Paluch

etiudy sceniczne - Krystian Durman

akompaniament - Monika Bylica

elementarne zadania aktorskie - Juliusz Chrząstowski

trening aktorski - Marcin Kalisz

technika mowy - Anna Kram - Ligas

taniec współczesny - Katarzyna Krzysztofek

taniec klasyczny - Violetta Maciejewska